vykres-1

vykres-3

vykres-2

Zabezpečenie strojárskej výroby

na základe dokumentácie dodanej od zákazníka:

 • malosériová a kusová výroba dielov, konvenčným obrábaním a CNC obrábaním, slúžiacich pre montážne linky a pre stavbu jednoúčelových strojov, výroba vzoriek a prototypov,
 • výroba presných dielov, nástrojárenské práce na NC a CNC obrábacích strojoch (vymedzovacie krúžky a príruby väčších rozmerov, bubny a valce pre dopravníkové systémy)
 • výroba strojných súčastí, strojných zariadení a prípravkov,
 • sériová a veľkosériová výroba na jednovretenových a viacvretenových automatoch , CNC sústružníckych automatoch, krivkových a dlhotočných automatoch (skrutky, špeciálne presné podložky a puzdrá, vŕtacie nástroje)
 • presná jemná mechanika (presné upinky)
 • komplexné obrábanie výrobkov a následná montáž náročných zostáv, rozmerovo od malých súčiastok po zvarence a obrobky hmotnosti do 5 000 kg.
 • výroba, opracovanie i  mechanická, elektrotechnická, pneumatická a hydraulická montáž sa prevádza modernou technikou.

 

Zabezpečenie požadovanej kvality

dielov a dohľad nad kvalitou vyrobených komponentov:

 • spolupráca so zmluvnými partnermi a držiteľmi ISO certifikátu kvality ISO 9001, s najnovšími technikami obrábania, pričom náš pohľad  smeruje neustále do budúcnosti
 • výstupná kontrola je zabezpečovaná certifikovanými meradlami, ktoré sú pravidelne kontrolované a kalibrované.
 • meranie presných dielov moderným zariadením 3D CNC Mitutoyo
 • v prípade požiadavky je k jednotlivým vyrábaným dielom vyhotovený aj merací protokol

 

Špecializované činnosti

ktoré ponúkame v rámci zabezpečenia komplexnosti výroby:

 • tepelné spracovanie- kalenie, cementovanie, popúšťanie, žíhanie, nitridovanie
 • povrchová úprava- chrómovanie, čiernenie, pieskovanie, zinkovanie, lakovanie, niklovanie
 • vypaľovanie a rezanie plazmou
 • zváranie plameňom a oblúkom (CO2, argón)