PROFIL FIRMY

Sme obchodná firma pôsobiaca v oblasti strojárenstva, ktorá sa zaoberá zabezpečením komplexnej výroby dielov a sortimentu pre ďalšie divízie spoločnosti.

Zaoberáme sa dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi s cieľom nájsť pre svojich obchodných partnerov adekvátneho a kvalitného dodávateľa, a poskytnúť tieto služby tak, aby boli naši zákazníci spokojní, a aby našli v nás oporu na uskutočnenie svojich strategických podnikateľských plánov.

Našou hlavnou aktivitou je orientovať sa na širší okruh zákazníkov z rôznych oblastí strojárenstva, ktorí si chcú prostredníctvom externej spolupráce s našou spoločnosťou zabezpečiť bezstarostne výber spoľahlivého dodávateľa a tak i dohľad nad kvalitou výrobkov a práce.

 

 

STROJE JSOU OD TOHO, ABY PRACOVALY, LIDÉ ZASE PROTO, ABY PŘEMÝŠLELI. Murphyho zák.